THÔNG BÁO RA MẮT CHIẾN DỊCH STARTRADER

Metawork chính thức thông báo ra mắt chiến dịch Startrader. Chiến dịch sẽ chính thức ra mắt vào 01/03/2023.

STARTRADER là nhà cung cấp cho các nhà đầu tư hơn 60 công cụ tài chính có thể giao dịch, bao gồm các công cụ ngoại hối, hợp đồng tương lai, chỉ số và hàng hóa. Sàn StarTrader nổi tiếng với dịch vụ khách hàng 5*; hỗ trợ cho khách hàng dùng VPS free; hỗ trợ cho khách hàng tín hiệu chiến lược, cảnh bảo; hỗ trợ cho khách hàng công cụ phân tích kỹ thuật trị giá 500USD; hỗ trợ cho khách hàng 50% phí sử dụng robot;….

Thông tin cơ bản về chiến dịch

Dạng campaign: CPV 

Bước 1: Affiliate đăng kí link tổng của Metawork:  https://my.startrader.com/register/index?invitationCode=XZZHZLBQ&language=en   

Bước 2: Affiliate cung cấp email, kênh chạy.

Bước 3: Affiliate được duyệt và bắt đầu lấy link quảng cáo

Bước 4: Người dùng tạo tài khoản mới.

Bước 5: Thực hiện giao dịch.

Chính sách hoa hồng cho Affiliate:

CHÍNH SÁCH HOA HỒNG
Level Loại tài khoản Hoa hồng Affiliate ($) Điều kiện
Forex/Gold/CL-OIL/Sliver (USD/Lot) Crypto

(USD/Lot)

1 STD 4,5 16 0 – 200 Lot
STD+1pip 12
STD+1.5pip 15
STD+2pip 17
2 STD 5 17 > 200 Lot
STD+1pip 13
STD+1.5pip 16
STD+2pip 19

 

Thưởng Net Deposit: 

Công thức tính Net Deposit = Tổng nạp – Tổng rút – Tổng commission 

Ví dụ: Nạp tổng $100.000 tổng rút $20.000, commission $4000  

Net Deposit = $100.000 – $20.000 – $4000 = $76.000

Chính sách Bonus

CHÍNH SÁCH BONUS
Điều kiện Net Deposit (USD/Month) Thưởng
1 * Trading volume: Minimum 50 Lots 20.000 300
2 30.000 450
3 50.000 875
4 75.000 1.875
5 100.000 2.500
6 200.000 6.000

Điều kiện chấp nhận: 

Người dùng đăng ký tài khoản thông qua link affiliate và thực hiện giao dịch 

Điều kiện từ chối: 

Người dùng không đăng ký tài khoản và không thực hiện giao dịch 

Quy định traffic:

Không cấm quảng cáo Google Ads

Metawork – Work One Earn Double!

—————————————————————

Trở thành đối tác của Metawork:  

https://market.metawork.network/auth/login-google;queryParams=%5Bobject%20Object%5D

meta_admin: